CPH Bank

 
 
 
 
 
 
Andere spaarrekeningen jongeren
Belfius Klassieke spaarrekening
Cph spaarboekje
Europabank Jongerenrekening
ING Oranje Boekje
ING Groen Boekje
KBC Groeispaarrekening
VDK Jovo spaarrekening
 
Baby's deposito's
Belfius baby spaarrekening
Europabank Jongerenrekening
KBC Groeispaarrekening
 

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Depositoboekje voor kinderen

sparen
     


CPH
CPH Bank werd in 1930 opgericht in Doornik en profileert zich als lokale bank voor particulieren.

Depositoboekje voor jongeren
CPH Banque heeft een spaarboekje voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Na 3 jaar en tot 25 jaar biedt dit spaarboekje volgende gunstige rentevoeten: van 3 tot 12 jaar = 0,60% en 0,40% , van 12 tot 26 jaar = 0,30%.
Zeer voordelige rentevoet
Mogelijkheid om na het 3 jaar de rekening om te zetten en toch een hogere rentevoet te behouden
Interesten
Volgende gunstige rentevoeten Saldo < =10.000€
Saldo > 10.000€
Basis
rente
Getrouwheid
premie
Basis
rente
Getrouwheid
premie
Van 0 tot 3 jaar
0,45%
0,15%
0,01%
0,15%
Van 3 tot 12 jaar
0,25%
0,15%
Van 12 tot 26 jaar
0,15%
0,15%
Naam van de rekening Depositoboekje voor kinderen
Type rekening Gereglementeerde spaarboekje voor kinderen onder 3 jaar
Kosten van de spaarrekening Gratis opening, storting en afsluiting
Gekoppelde zichtrekening aan spaarrekening Neen
Openen van het spaarboekje voor kinderen Enkel op kantoor
Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag Maximum 10 000€
Fiscaliteit De interesten worden op jaarbasis berekend vanaf de eerste euro en zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.880€.
Rekeninguittreksels

Per post maandelijks opgestuurd, gratis als het saldo meer dan 125 € bedraagt, anders tegen het normale posttarief

Valutadatum Overschrijving : J + 1 , Storting : J + 1 , Afhaling : J + 0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd > als de bedragen op dezelfde rekening bleven gedurende 11 opeenvolgende maanden tijdens hetzelfde kalenderjaar
> als de bedragen op dezelfde rekening bleven gedurende 12 opeenvolgende maanden in een periode die over twee kalenderjaren loopt
LIFO Bij meerdere debet- of creditverrichtingen worden de gedebiteerde bedragen afgetrokken van de bedragen waarop de opbouw van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1980 euro voor het inkomstenjaar 2020). De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Beveiliging CPH Bank is aangesloten bij het Beschermingsfonds voor bankdeposito's die onder bepaalde voorwaarden het spaargeld van de klant garandeert tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per rekening.
andere spaarrekeningen van CPH Bank
Sparen op - 1 jaar Jongeren
Depositoboekje Depositoboekje voor kinderen

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,35% basisrente en 0,15% getrouwheidspremie
Santander, Vision Plus - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Plus : 0,20% basisrente en 0,80% getrouwheidspremie
Santander, Vision Max - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Max : van 0,05% tot 0,50% basisrente en 0,70% getrouwheidspremie
* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.