FRNL 

Spaarrekening CPH Depositoboekje

CPH Bank
CPH Bank is een Belgische coöperatieve bank die zich inzet om persoonlijke en kwaliteitsvolle financiële diensten aan haar klanten te bieden.
Deze spaarrekening van CPH Bank beloont trouw. Het biedt een getrouwheidsbonus van 0,80%. Zoals u begrijpt, is het beter om uw geld een heel jaar te laten staan om ten volle te profiteren van de totale vergoeding van deze rekening.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening CPH Depositoboekje ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 1,00%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening CPH Depositoboekje na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 150,00€ 10.150,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening CPH Depositoboekje ?
Naam rekening CPH Depositoboekje de CPH Bank
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening.
Een rekening openen Op het kantoor
Voorwaarden
  • De opening kan op verzoek plaatsvinden in uw bankfiliaal of op de website van de bank
  • U kunt het saldo van uw rekening en de verrichte transacties raadplegen via rekeningoverzichten / Webbankieren
  • Uw rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? 11 opeenvolgende maanden in hetzelfde kalenderjaar (bij storting in januari) of 12 opeenvolgende maanden over twee kalenderjaren.
Kosten Beheerskosten
Gratis opening
Gratis sluiting
Gratis jaarlijkse afrekening
Als het saldo op 31 december van het jaar € 25 is, bedragen de rekeningkosten € 5
Als het saldo > € 25 is, gratis
Mogelijke verzekering: € 5 per jaar
Verzendkosten van post en andere kosten: geldend posttarief
Kosten verbonden aan de productie van rekeningafschriften: kosten voor papieren uittreksels: 12 gratis uittreksels per jaar en per rekening. Daarna bedragen de kosten €0,05 per uittreksel
Gratis als het een elektronisch uittreksel betreft
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Nee, het gaat om een depositoboekje
Online veiligheid 'CPH Net': beveiligde internettoegang met digipass
Minimumbedrag Geen minimum
Maximumbedrag Geen maximum
Valutadatum waarop de gestorte bedragen rente opbrengen of niet meer opbrengen Storting: J+1: de eerste kalenderdag die volgt op de storting
Afhaling: J+0: de dag van de afhaling
Je spaargeld is beschermd CPH is aangesloten bij het Belgische Garantiefonds voor deposito's, waardoor een bedrag tot 100.000€ per klant is gegarandeerd.
Lifobonussen berekenen met het Lifo-systeem De tegoeden waarvoor de periode voor de berekening van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd worden in geval van afhaling eerst afgetrokken.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.980 euro voor het inkomstenjaar 2020).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.