FRNL 

Spaarrekening bij Azur met een hoge basistarieven
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening Azur

Keytrade Bank
Keytrade Bank, met 250 medewerkers in België, is de Belgische vestiging van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), een dochteronderneming van Crédit Mutuel Arkéa. Uw spaargeld geniet de bescherming van het Franse depositogarantiefonds tot een bedrag van 100.000€ per persoon.
De spaarrekening Azur van Keytrade Bank biedt tal van voordelen, niet alleen een aantrekkelijke vergoeding zelfs als u het geld niet lang op uw spaarrekening laat staan. Bovendien, wanneer u een spaarrekening opent bij Keytrade Bank, profiteert u automatisch van een 100% gratis online zichtrekening die u ook nog eens geld oplevert wanneer u transacties uitvoert!
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Azur ?
Basisrente 1,00%
Getrouwheidspremie 0,50%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Azur na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 150,00€ 10.150,00€
25.000,00€ 375,00€ 25.375,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Azur ?
Naam rekening Azur de Keytrade Bank
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via eID itsme
Type rekening Gereglementeerde online spaarrekening
Voorwaarden
  • U kunt een rekening openen op aanvraag bij uw bankfiliaal of op de website van de bank
  • Rekening alleen bestemd voor internetgebruik
  • Minimale storting: 0 euro
  • Maximale storting: niet van toepassing
  • U kunt het saldo van uw rekening en de verrichte transacties bekijken via uw rekeningafschriften, internetbankieren en mobiel bankieren
  • Uw rekening kan geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? Het basisrentetarief wordt berekend vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening tot aan de dag van opname. Het tarief van het basisrentetarief kan op elk moment door de bank worden gewijzigd.
Het verleden van het basistarief biedt geen garantie voor toekomstige tarieven.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? Enkel als het geld ononderbroken gedurende 12 maanden op de rekening bleef.
Kosten Beheerskosten:
  • Gratis opening
  • Gratis sluiting
  • Jaarlijkse afrekening gratis
Mogelijke verzekering: niet van toepassing
Eventuele kosten voor verzending van post en andere kosten
Kosten: €1,50 per verzending en per rekening.
Je spaargeld is beschermd Keytrade Bank is aangesloten bij het wettelijk verplichte Franse depositogarantiestelsel. U kunt meer informatie over dit beschermingssysteem vinden op de website.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie JA, in Frankrijk tot een bedrag van 100.000€ per persoon, want Keytrade Bank is aangesloten bij het Franse Beschermingsfonds.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.