FRNL 

Spaarrekening High Fidelity met hoge getrouwheidspremie.
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening High Fidelity

Keytrade Bank
Keytrade Bank, met 250 medewerkers in België, is de Belgische vestiging van Arkéa Direct Bank SA (Frankrijk), een dochteronderneming van Crédit Mutuel Arkéa. Uw spaargeld geniet de bescherming van het Franse depositogarantiefonds tot een bedrag van 100.000€ per persoon.
De High Fidelity spaarrekening van Keytrade Bank biedt talrijke voordelen, niet enkel een aantrekkelijke vergoeding voor uw lange termijn spaargeld, maar tevens geniet u automatisch van een 100% gratis online zichtrekening die bovendien nog meer geld oplevert wanneer u transacties uitvoert!
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening High Fidelity ?
Basisrente 0,90%
Getrouwheidspremie 1,65%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening High Fidelity na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 255,00€ 10.255,00€
25.000,00€ 637,50€ 25.637,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening High Fidelity ?
Naam rekening High Fidelity de Keytrade Bank
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via eID itsme
Type rekening Gereglementeerde online spaarrekenin
Voorwaarden
  • De opening kan op verzoek plaatsvinden bij uw bankfiliaal of op de website van de bank.
  • Rekening uitsluitend bestemd voor internetgebruik
  • Minimum storting: 0 euro
  • Maximum storting: niet van toepassing
  • U kunt uw rekeningsaldo en uitgevoerde transacties raadplegen via uw rekeningafschriften, internetbankieren en mobiel bankieren.
  • Uw rekening mag geen negatief saldo hebben.
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente wordt verworven vanaf de dag dat het geld op de rekening wordt gestort, tot de dag van opname. De bank kan de basisrentetarief op elk moment wijzigen. Eerdere basisrentetarieven bieden geen garantie voor toekomstige tarieven.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De trouwpremie wordt alleen toegekend op bedragen die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de gereglementeerde spaarrekening zijn blijven staan na de storting. Deze premie wordt berekend vanaf de dag van storting.
De verworven trouwpremie op bedragen van minimaal 500 euro die worden overgeboekt van deze gereglementeerde spaarrekening naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u ook de rekeninghouder bent bij dezelfde bank, blijft behouden, met een limiet van drie overboekingen per jaar.
De dag na het verkrijgen van de trouwpremie begint een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de trouwpremie kan op elk moment door de bank worden gewijzigd. Het tarief van de trouwpremie dat geldt op het moment van storting of aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft ongewijzigd gedurende een periode van 12 maanden.
Kosten Beheerskosten:
  • Gratis opening
  • Gratis sluiting
  • Gratis jaarlijkse afrekening
Mogelijke verzekering: niet van toepassing
Eventuele kosten voor het versturen van post en dergelijke
Kosten: 1,50 € per verzending en per rekening
Je spaargeld is beschermd JA, in Frankrijk tot een bedrag van 100.000€ per persoon, want Keytrade Bank is aangesloten bij het Franse Beschermingsfonds.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.