FRNL 

Spaarrekening Superior

Nagelmackers
Nagelmackers is een Belgische private bank die gespecialiseerd is in persoonlijke en privébankdiensten voor welgestelde families. Het is de oudste bank van België en de 14e oudste bank ter wereld.
Met de gereglementeerde Superior spaarrekening profiteert u van een aanzienlijk rendement.
  • Gratis
  • Er is geen minimumbedrag vereist.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Superior ?
Basisrente 0,70%
Getrouwheidspremie 0,65%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Superior na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 135,00€ 10.135,00€
25.000,00€ 337,50€ 25.337,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening Superior ?
Naam rekening Superior de Nagelmackers
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? Enkel als het geld ononderbroken gedurende 12 maanden op de rekening bleef.
Kosten Openen, beheer, jaarlijkse en afsluiten van de rekening zijn gratis
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Ja, een zichtrekening bij Nagelmackers
Online veiligheid digipass: elektronische handtekening via kaartlezer
Minimumbedrag Door een storting van 25.000€, zo niet wordt de rekening afgesloten
Maximumbedrag 500.000€, anders geldt een minder gunstige rentevoet
Renteberekening Storting J + 1 Afhaling J + 0
Lifobonussen berekenen met het Lifo-systeem De tegoeden waarvoor de periode voor de berekening van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd worden in geval van afhaling eerst afgetrokken.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.980 euro voor het inkomstenjaar 2020).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Veiligheid spaarrekening JA, in België tot een bedrag van 100.000€ per persoon, want Nagelmackers is aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.