FRNL 

Spaarrekening Superior +

Nagelmackers
Nagelmackers is een Belgische private bank die gespecialiseerd is in persoonlijke en privébankdiensten voor welgestelde families. Het is de oudste bank van België en de 14e oudste bank ter wereld.
  • Volledig kosteloos
  • Geen minimumbedrag vereist.
  • Voorbehouden aan een specifiek cliënteel
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Superior + ?
Basisrente 0,50%
Getrouwheidspremie 1,55%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Superior + na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 205,00€ 10.205,00€
25.000,00€ 512,50€ 25.512,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening Superior + ?
Naam rekening Superior + de Nagelmackers
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? Enkel als het geld ononderbroken gedurende 12 maanden op de rekening bleef.
Kosten Openen, beheer, jaarlijkse en afsluiten van de rekening zijn gratis
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Ja, een zichtrekening bij Nagelmackers
Online veiligheid digipass: elektronische handtekening via kaartlezer
Minimumbedrag Geen minimuninlage
Maximumbedrag 2.000.000 EUR
Valutadatum waarop de gestorte bedragen rente opbrengen of niet meer opbrengen Storting J + 1 Afhaling J + 0
Toegestane spaarrekeningtransactie Gratis raadpleging en afdrukken via de Online Banking-service.
Lifobonussen berekenen met het Lifo-systeem De tegoeden waarvoor de periode voor de berekening van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd worden in geval van afhaling eerst afgetrokken.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 EUR voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 EUR voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Veiligheid spaarrekening JA, in België tot een bedrag van 100.000€ per persoon, want Nagelmackers is aangesloten bij het Belgische Beschermingsfonds.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.