Meer transparantie voor de Belgische spaarder sinds 5 augustus

sparen
 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,50% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Verplichte gestandaardiseerde productfiche voor elke spaarrekening een stap voorwaarts naar meer transparantie

Brussel, 04/08/2013 > naar de spaarrekeningen nieuws

Een Europese richtlijn, genaamd MiFid, draagt bij tot de doelstelling om van de Europese Unie de meest dynamische en competitieve ter wereld te maken. Dit vertaalt zich onder meer in de behoefte om de concurrentiekracht en transparantie op de financiële markten te verstevigen en betere regels uit te vaardigen ter bescherming van de investeerder.

In België komen momenteel nieuwe regels in voege die de spaarder ten goede komen. Daaronder de transparantie bij het openen van een spaarrekening d.m.v. een eenvoudig en begrijpelijke productfiche, die verplicht is sinds maandag 5 augustus 2013.

Uw bankier kan er dus niet meer onderuit: hij moet u een gestandaardiseerde fiche overhandigen bij het openen van een spaarrekening, die u in duidelijke bewoordingen de grote lijnen, maar ook de mogelijke subtiliteiten van het product uitlegt.

De basisrente en getrouwheidspremie, bijvoorbeeld, zullen duidelijk verklaard worden, zodat u met volledige kennis van zaken kan sparen. Maar ook de interestberekening, de al dan niet verplichting van een minimum en/of maximum deposito en het jaarlijks kostenpercentage (JKP) voor elk spaarboekje. Dit laat u toe de producten van de verschillende banken makkelijk te vergelijken. Er wordt trouwens op toegekeken dat er geen details worden weggelaten, want de inhoud van deze fiches moet vooraf worden goedgekeurd door de financiële autoriteiten (FSMA).

Trimestriële storting van de getrouwheidspremie:
De hervorming voorziet ook andere maatregelen, zoals de storting van de interest van de getrouwheidspremie op trimestriële basis, alsook de beperking van het productaanbod tot maximum 6 verschillende spaarrekeningen per bank. Wel moeten de KB’s nog worden gepubliceerd, alvorens ze in voege gaan. Wat de trimestriële storting van de interesten betreft, wachten sommige banken inderdaad af tot deze maatregel in werking treedt – dit is gepland voor oktober 2013. Uiteraard zijn de banken hierop voorbereid.

De meeste wachten de publicatie van het KB af. Andere anticiperen op deze maatregel, ook al laat het KB nog even op zich wachten. Dat is het geval voor KBC Bank, ING en Keytrade Bank die op 1 oktober overgaan op het nieuwe systeem. U kan nu reeds deze fiches raadplegen op hun websites onder de rubriek “belangrijke informatie voor spaarders”.


Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,80% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
Santander, Vision Plus - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Plus : 0,50% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie
Santander, Vision Max - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Max : van 0,05% tot 0,80% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie