Spaarrekeningen: veranderingen in het voordeel van de spaarder in 2013

spaarrekening
 
 
Onze sponsors (publiciteit)
MeDirect Fidelity
(Basisrente 0,30% en 1,20% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,80% en 0,25% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,50% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,80% en 1,00% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 1,00% en 0,25% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Welk nieuws voor de spaarrekening in 2013 en 2014? Overzicht van de wijzigingen die al van toepassing zijn, en welke er nog volgen.

Brussel, 08.01.2014 > naar de spaarrekeningen nieuws
spaarrekeningenHebt u het nieuws over de nieuwe regels rond de gereglementeerde spaarrekeningen in België niet gevolgd? www.beste-rente-spaarrekening.be maakte een samenvatting van de wijzigingen van de spelregels sinds 2013 en welke maatregelen van kracht worden in 2014: het goede nieuws is dat deze maatregelen gunstig zijn voor de spaarders.


Het KB van 27 september 2013 voert een Europese richtlijn uit die voorziet:


 

1.Driemaandelijkse betaling van de getrouwheidspremie van uw gereglementeerde spaarrekening:

Gedaan dus met eindeloos wachten op uw nochtans dik verdiende getrouwheidspremie. Ter herinnering: u geniet op uw spaargeld een basisrente en een getrouwheidspremie. Deze laatst krijgt u enkel wanneer uw geld gedurende 1 jaar ononderbroken op uw spaarboekje bleef staan. Deze rentevoet verandert niet gedurende dat jaar. In tegenstelling tot de basisrente die onderhevig is aan de marktfluctuaties en van dag tot dag kan veranderen.


Nieuw in 2013: de premie voor elk bedrag dat 12 opeenvolgende maanden op de spaarrekening bleef wordt bij het begin van elk trimester betaald (en dus niet meer één keer per jaar, in januari) als de voorwaarden vervuld zijn.


Concreet worden deze interesten automatisch gestort, de eerste dag van januari, april, juli en oktober.


Daar vaart u wel bij: uw interesten worden sneller gestort op de spaarrekening, op een veel soepelere manier. En het geld brengt zo weer vlugger basisinteresten op. Zo wordt ook de mobiliteit van uw tegoeden bevorderd.

2. Gestandaardiseerde productfiche voor elke spaarrekening:

Sinds 6 augustus 2013 hebbend de banken de verplichting om op een systematische en algemene manier de essentiële informatie van elke rekening voor te stellen met een gestandaardiseerde productfiche, die gelijk is voor alle banken. Zo bent u optimaal geïnformeerd om makkelijker alle spaarproducten onderling te vergelijken!


Bovendien zijn de banken verplicht het aantal spaarboekjes dat ze hun klanten aanbieden tot zes te beperken. Dit om meer transparantie te bieden…


Het KB van 27 september voorziet vernieuwingen die in voege treden op 1 januari 2014:


3. Drie transfers per jaar van uw geld, van de ene spaarrekening naar de andere, zonder de verworven duur te verliezen voor de getrouwheidspremie.

U wil uw spaargeld overbrengen van de ene spaarrekening naar de andere die meer opbrengt? Voortaan doet u dat zonder uw verworven rechten te verliezen, op voorwaarden dat de transfer gebeurt bij dezelfde bank en voor een bedrag van minstens 500€. Bovendien moet u de enige titularis van de tweede rekening zijn, terwijl de eerste rekening gemeenschappelijk mag zijn.


4. Behoud hoogte rentevoet gedurende minimum 3 maanden:

Vanaf 1 januari 2014 zijn de banken verplicht de hoogte van de rentevoet gedurende minimum 3 maanden te behouden. Gedaan met verhogingen gedurende een reklamecampagne en ze vervolgens weer te laten zakken. Deze regel kent echter één uitzondering: als de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentetarieven gedurende deze 3 maanden laat zakken, mag de bank ook haar rentevoet laten zakken.


Een nieuw KB met nog gepubliceerd worden voor de volgende maatregel:


5. “Interest calculator” om beter geïnformeerd te zijn:

Zelfs al is de maatregel nog niet van toepassing (eerst moet het KB gepubliceerd zijn), toch bieden de meeste banken vanaf 1 januari 2014 reeds een “interest calculator” die u vrij precies toelaat te berekenen hoeveel interesten uw spaarrekeningen opbrengen:


- een gedetailleerde berekening van de laatste interestbetaling van uw spaarrekening

- een overzicht van de reeds verworven interesten

- een simulatie van een afhaling

Deze calculator laat u toe met kennis van zaken te beslissen of het al dan niet beter is te wachten om een afhaling te doen, een kwestie van niet teveel interest van uw getrouwheidspremie te verliezen.


Concreet kan u aan uw bank vragen, via internet, per post of in het kantoor, om een simulatie te maken van de gevolgen van een geldafhaling van uw spaarboekje.


Tot zover het overzicht van de talrijke, kleine maatregelen, ten voordele van de consument, in een Europees kader voor meer transparantie in de banksector.


Geniet ervan en uiteraard onze beste wensen voor 2014!


Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,80% basisrente en 0,25% getrouwheidspremie
Santander, Vision Plus - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Plus : 0,50% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie
Santander, Vision Max - Gereglementeerde spaarrekening
Vision Max : van 0,05% tot 0,80% basisrente en 1,00% getrouwheidspremie