FRNL 

Spaarrekening Groeispaarrekening

KBC Bank
KBC Bank, een gerenommeerde Belgische financiële instelling, onderscheidt zich door haar solide expertise, innovatieve oplossingen en toewijding aan klanttevredenheid.
Met een KBC-Groeispaarrekening spaar je op een flexibele manier: je zet eenmalig een groter bedrag opzij, je spaart af en toe (bij), of je spaart met een automatische spaaropdracht. Bovendien kies je wanneer het geld vrijkomt: op een vaste datum of als je kind of kleinkind een woning verwerft.
De KBC-Groeispaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening met derdenbeding, op naam van een of meerdere natuurlijke personen.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Groeispaarrekening ?
Basisrente 0,45%
Getrouwheidspremie 0,45%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Groeispaarrekening na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Groeispaarrekening ?
Naam rekening Groeispaarrekening de KBC Bank
Type rekening KBC-Groeispaarrekening is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
  • De KBC Groeispaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening die wordt aangehouden bij een derde dienstverlener van KBC Bank NV België, op naam van een of meer natuurlijke personen.
  • KBC-Groeispaarrekening kan op verzoek worden geopend in uw bankagentschap, of op de website van de bank worden geopend.
  • Rekening voorbehouden voor jongeren tot 24 jaar
  • Miniumum inlage : 0 euro
  • Maximum inlage: 500.000,00 euro
  • U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via rekeninguittreksels, self-banking, web banking, mobile banking of phone banking
  • U rekening mag geen negatief saldo hebben
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? De basisrente is verworven vanaf de dag van de storting van het geld op de rekening en dit tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. De basisrentevoeten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomstige rentevoeten De basisrente wordt op uw rekening gestort met valuta 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de loyaliteitspremie? De reeds verworven loyaliteitspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag volgend op het kwartaal waarin deze is verworven, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij de sluiting van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar. De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Beheerskosten :
  • Opening: gratis
  • Sluiting: gratis
  • Jaarlijkse afrekening: gratis
Eventuele verzekering: 4,80 euro per jaar
Eventuele posteverzendingskosten en andere kosten: 2,50 euro/maand voor maandelijkse postverzending - 25,00 euro/maand voor dagelijkse posteverzending.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie KBC BANK NV is aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel voor deposito's, waardoor een bedragt tot 100 000€ per klant is gegarandeerd.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.