KBC

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
Maandsparen Max
(Basisrente 0,05% en 0,25% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,10% en 0,10% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,05% en 0,55% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,25% en 0,40% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 0,25% en 0,10% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken
Beste spaarrekening

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

klassieke spaarrekening

spaarrekening
     
KBC
KBC ontstond in 1998 door de fusie van de Belgische banken Kredietbank en CERA en verzekeringmaatschappij ABB.
Klassieke Spaarrekening
Klassieke spaarformule met een lage rentevoet zoals alle spaarrekeningen van de grote financiële instellingen
Geen voorwaarden of minimum bedrag
Veiligheid van uw spaargeld
Fiscaal voordeel
Optie Baby
Gekoppelde zichtrekening is betalend
Lage rentevoet
  Laatste verificatie: 28.09.2022
0,01 %
0,10 %
 
Voorbeeld van de verkregen interest op de klassieke spaarrekening van KBC
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Eerste storting
Verkregen interest
Totaal
10 000 €
11 €
10 011 €
25.000 €
27,50
25 027,50 €
Naam van de rekening Klassieke Spaarrekening
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Rekening openen Op kantoor of online via www.kbc.be
Kosten van spaarrekening

Geen

Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening

Ja en betalend

Optie Baby Deze optie heeft volgende kenmerken:
- U opent de KBC-Spaarrekening voordat uw kindje geboren is, zodat u het rekeningnummer op het geboortekaartje kunt vermelden.
- De rekening staat op uw naam.
Na de geboorte hebt u volgende mogelijkheden:
- U kunt de rekening op naam van uw kindje laten zetten.
- U kunt de rekening wijzigen naar een KBC-Groeispaarrekening. Deze rekening blijft dan op uw naam staan met als begunstigde uw kindje.
Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag Geen maximum
Rekeninguittreksels Gratis via Selfbanking en KBC Touch of betalend per post
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Mobile Banking : beheer van de rekening via smartphone of tablet

Het systeem KBC Mobile Banking laat toe uw rekening 24/7 te beheren via smartphone of tablet.

U kan ook scashen, dat is een eenvoudige manier om geld over te dragen via uw smartphone of tablet naar een andere smartphone of tablet. Als u deze niet bezit, kan u toch geld ontvangen door een code aan te maken met uw scash generator. Het systeem KBC Mobile Banking is gratis te activeren via KBC Online.

Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd? De getrouwheidspremie wordt toegekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende,
volledige maanden vanaf de kalenderdag volgend op de storting of vanaf de verwervingdatum van de vorige
getrouwheidspremie ononderbroken op de spaarrekening zijn blijven staan. Voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Bank
is er echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan volgende voorwaarden:
- beide spaarrekeningen hebben minstens één gemeenschappelijke rekeninghouder en de overschrijving bedraagt minstens 500 euro en
- het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht. De getrouwheidspremie wordt elk trimester berekend. Aan het eind van elk trimester (met valuta gelijk aan de eerste kalenderdag van het volgende trimester) krijgt u de getrouwheidspremie die verworven is in dat trimester.
Aan het einde van elk kalenderjaar (met valuta 1 januari) krijgt u de verworven basisrente van het voorbije jaar.
Beveiliging internet banking KBC Online laat de klanten toe hun bankrekeningen en zelfs hun verzekeringsproducten te beheren met behulp van een (gratis) digipass en de bankkaart, zoals de meeste grote banken dat doen.
LIFO De tegoeden waarvoor de periode voor de berekening van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd worden in geval van afhaling eerst afgetrokken.
Garantie spaarrekening Verzekerd door het Belgische Garantiefonds voor deposito's. Daarmee zijn de tegoeden bij KBC Bank verzekerd tot een maximum bedrag van 100.000€ per persoon en per rekening.
Andere rekeningen bij KBC
Zichtrekeningen
Basisrekening Plusrekening
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
Klassieke Start2Save
Jongeren  
Groeispaarrekening Start2Save4
Andere spaarrekeningen met hoge basisrente
Maxirekening   Renteboekje
I-Plus   Klassieke spaarrekening
Internet Spaarrekening   Lion Deposit
Klassieke Spaarrekening Klassieke spaarrekening
e-spaarrekening   Spaarrekening Azur
BeObank Gold Moneyou  Dynamic Sparen
Spaarrekening NIBC Direct spaarrekening
Crelan Direct Boekje   Superior
DB E-Saving Account   Vision
       
       

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.