KBC Start2Save spaarrekening

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
Maandsparen Max
(Basisrente 0,05% en 0,25% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,35% en 0,15% getrouwheidspremie)
Vision Plus
(Basisrente 0,20% en 0,80% getrouwheidspremie )
Vision Max
(Basisrente 0,05% en 0,70% getrouwheidspremie )
Vision
(Basisrente 0,40% en 0,20% getrouwheidspremie )
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Europabank
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan VDK
CPH Santander
Deutsche Bank  

Sparen
Op meer dan 1 jaar
Op minder dan 1 jaar
 

Sparen met trimestriele storting

Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

KBC-Start2Save wordt niet meer angeboden sinds 1 januari 2017

spaarrekening
     
KBC
KBC ontstond in 1998 door de fusie van de Belgische banken Kredietbank en CERA en verzekeringmaatschappij ABB.
Start2Save wordt niet meer angeboden sinds 1 januari 2017. Deze info pagina is enkel bestemd voor klanten die een Start2Save bezitten.
  Laatste verificatie: 25.11.2022
  Publiciteit
 
Medirect  

Met de Spaarrekening Maandsparen Max geniet u van een zeer hoge rentevoet voor uw spaargeld tot een maximum van 5.000€ per maand.
 
   
0,05 %
Basisrente
     
   
0,65 %
Getrouwheidspremie
     
   
     
   
     
   
Dit is eenvoudig en gratis, alles gebeurt via internet, u moet niet van bank veranderen, noch een zichtrekening openen bij Medirect.
     
   
Naam van de rekening Start2Save
Type rekening Gereglementeerde spaarrekening
Kosten van spaarrekening

Geen

Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening

Geen maar u moet wel houder zijn van een zichtrekening bij een andere bank.

Voorwaarden om van de voordelige rentevoet te genieten Enkel de periodiek gestorte bedragen van een zichtrekening bij KBC of een andere financiële instelling komen in aanmerking voor de tegoeden op de Start2Save spaarrekening. Dit met een maximum maandelijks bedrag van 500€. Indien gewenst kan de klant elk moment het bedrag van zijn maandelijkse storting aanpassen. Er kan maar één opdracht gebeuren per begunstigde Start2Save spaarrekening. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan KBC Bank de Start2Save spaarrekening omzetten in een gewone spaarrekening.
Maximum bedrag 500 € per maand met permanente betaling
Rekeninguittreksels Gratis via Selfbanking en KBC Online of betalend per post
Fiscaliteit De interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bedrag van 1.880€ per persoon voor de inkomsten van 2013.
Mobile Banking : beheer van de rekening via smartphone of tablet

Het systeem KBC Mobile Banking laat toe uw rekening 24/7 te beheren via smartphone of tablet.
Deze applicatie is gratis verkrijgbaar voor: iPhone, Androïd, Windows.
U kan ook scashen, dat is een eenvoudige manier om geld over te dragen via uw smartphone of tablet naar een andere smartphone of tablet. Als u deze niet bezit, kan u toch geld ontvangen door een code aan te maken met uw scash generator. Het systeem KBC Mobile Banking is gratis te activeren via KBC Online.

Fiscaliteit Een gereglementeerde spaarrekening op naam van natuurlijke personen, zoals KBC]Start2Save, biedt een belastingvoordeel: op de eerste schijf van 1 880 euro rente per jaar is geen roerende voorheffing van (momenteel) 15% verschuldigd. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is er een vrijstelling tot 3 760 euro per jaar (inkomstenjaar 2014) op een gemeenschappelijke rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd? De getrouwheidspremie wordt toegekend op voorwaarde dat de bedragen gedurende twaalf opeenvolgende maanden op de spaarrekening blijven staan. De periode van twaalf maanden begint te lopen op de datum van uitvoering van de opdracht KBC]Automatisch Sparen of, voor periodieke opdrachten die vanuit KBC of een andere financiele instelling werden gegeven, vanaf de kalenderdag die volgt op de creditering. Na het verwerven van een getrouwheidspremie start telkens een nieuwe berekeningsperiode van twaalf maanden. Bij opvragingen worden de lopende getrouwheidspremies waarvoor de verwervingsdatum het verst in de toekomst ligt het eerst aangesproken (dit is de LIFO]regel). Als verschillende bedragen eenzelfde verwervingsdatum hebben, worden in eerste plaats de lopende getrouwheidspremies met de laagste rentevoet aangesproken. Voor de eerste drie overschrijvingen per jaar naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Bank
is er echter proportionele overdracht van de getrouwheidspremie als voldaan is aan volgende voorwaarden:
- beide spaarrekeningen hebben minstens een gemeenschappelijke rekeninghouder en
- de overschrijving bedraagt minstens 500 euro en
- het is geen periodieke opdracht of automatische spaaropdracht.De getrouwheidspremie wordt elk trimester berekend. Aan het eind
van elk trimester (met valuta gelijk aan de eerste kalenderdag van het volgende trimester) krijgt u de getrouwheidspremie die verworven is in dat trimester.
Beveiliging internet banking KBC Online laat de klanten toe hun bankrekeningen en zelfs hun verzekeringsproducten te beheren met behulp van een (gratis) digipass en de bankkaart, zoals de meeste grote banken dat doen.
LIFO De tegoeden waarvoor de periode voor de berekening van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd worden in geval van afhaling eerst afgetrokken.
Garantie spaarrekening Verzekerd door het Belgische Garantiefonds voor deposito's. Daarmee zijn de tegoeden bij KBC Bank verzekerd tot een maximum bedrag van 100.000€ per persoon en per rekening.
Andere rekeningen van KBC Bank
Zichtrekeningen
Basisrekening Plusrekening
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
Klassieke Start2Save
Jongeren  
Groeispaarrekening Start2Save4
Andere spaarrekeningen met hoge basisrente
Maxirekening   Renteboekje
I-Plus   Klassieke spaarrekening
Belfius Internet Spaarrekening   Lion Deposit
Klassieke Spaarrekening Klassieke spaarrekening
e-spaarrekening   Spaarrekening Azur
Beobank Gold Me Direct  Dynamic Sparen
Spaarrekening NIBC Direct spaarrekening
Crelan Direct Boekje   Superior
DB E-Saving Account   Vision
       
       

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.