FRNL 

Start2Save is een spaarrekening die wordt aangevuld via een maandelijkse automatische overschrijving.
Tarief bijgewerkt op 06/12/2023

Spaarrekening Start2Save

KBC Bank
De KBC Bank, een gerenommeerde Belgische financiële instelling, onderscheidt zich door haar sterke expertise, innovatieve oplossingen en toewijding aan klanttevredenheid.
Een gereglementeerde spaarrekening op naam van één of meerdere natuurlijke personen. Je kunt maar één spaarrekening KBC-Start2Save openen. Sparen op een spaarrekening KBC-Start2Save kan enkel met een maandelijkse automatische spaaropdracht.
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Start2Save ?
Basisrente 0,75%
Getrouwheidspremie 1,80%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Start2Save na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
0,00€ 0,00€ 0,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Start2Save ?
Naam rekening Start2Save de KBC Bank
Type rekening De KBC-Start2save is een "gereglementeerde spaarrekening"
Voorwaarden
 • U kunt de rekening openen op verzoek bij uw bankfiliaal of op de website van de bank.
 • Minimum storting: niet van toepassing
 • Maximum storting: 500 euro per maand
 • Alleen bedragen die zijn gestort via een periodieke spaaropdracht kunnen op de KBC Start2Save-rekening worden bijgeschreven.
 • U kunt het saldo van uw rekening en de uitgevoerde transacties raadplegen via rekeningafschriften, self-banking, web banking, mobile banking of phone banking.
 • Uw rekening kan geen negatief saldo hebben.
Onder welke voorwaarden wordt de basisrente betaald? Het basisrentetarief wordt bijgeschreven op uw rekening op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De reeds verworven loyaliteitspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin deze is verworven, namelijk op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober, of bij de sluiting van de rekening.
Wanneer ontvangt u de basisrente? De basisrente wordt op uw rekening bijgeschreven op de valutadatum van 1 januari of bij de sluiting van de rekening.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De trouwpremie wordt toegekend voor alle bedragen die gedurende twaalf opeenvolgende volledige maanden op de spaarrekening blijven staan, vanaf de kalenderdag na de storting of vanaf de datum van verwerving van de vorige trouwpremie. Zodra de trouwpremie is verworven, begint een nieuwe berekeningsperiode van twaalf maanden. KBC Bank kan het tarief van de trouwpremie aanpassen.
Een tariefwijziging heeft geen invloed op de lopende trouwpremies; het toegepaste rentetarief van de trouwpremie is het tarief dat geldt op de dag waarop de berekeningsperiode begint. De trouwpremie wordt elk kwartaal berekend. Na afloop van elk kwartaal (met valutadatum op de eerste kalenderdag van het volgende kwartaal), ontvangt u de trouwpremie die in dat kwartaal is verworven.
Bij opnames worden de trouwpremies met de kortste verwervingsperiode afgetrokken. Wanneer meerdere bedragen dezelfde verwervingsdatum hebben, worden eerst de lopende trouwpremies met het laagste tarief aangesproken.
Elk jaar worden de eerste drie overschrijvingen naar een andere gereglementeerde spaarrekening bij KBC Bank evenwel onderworpen aan een proportionele overdracht van de trouwpremie, op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • - beide spaarrekeningen moeten minstens één gemeenschappelijke titularis hebben; en
 • - het bedrag van de overschrijving moet minimaal 500 euro bedragen; en
 • - het mag geen doorlopende opdracht of automatische spaaropdracht zijn
Kosten Kostenbeheer:
 • Gratis opening
 • Gratis sluiting
 • Gratis jaarlijkse afrekening
Eventuele verzekering: 4,80 euro per jaar
Eventuele verzendkosten voor brieven en andere kosten: 2,50 euro per maand, maandelijkse frequentie 25,00 euro per maand, dagelijkse frequentie.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Garantie De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. KBC NV is aangesloten bij het verlpichte wettelijke Belgische depositogarantiestelsel.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.