KBC

 
 
 
 
 
 
Andere spaarrekeningen jongeren
Belfius Klassieke spaarrekening
Cph spaarboekje
Europabank Jongerenrekening
ING Oranje Boekje
ING Groen Boekje
KBC Groeispaarrekening
VDK Jovo spaarrekening
 
Baby's deposito's
Belfius baby spaarrekening
Europabank Jongerenrekening
KBC Groeispaarrekening
 

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken
Beste spaarrekening

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

KBC Start2SAve4 wordt niet meer aangeboden sinds 1 januari 2017

sparen
U bent hier : Banken > KBC > Start2Save4

KBC
KBC is in 1998 ontstaan door de fusie van Kredietbank en Cera en heeft een uitgebreid kantorennet in Brussel en Vlaanderen.

Start2Save4
KBC Start2Save4 is een gereglementeerde spaarrekening voor automatisch sparen die speciaal gericht is op kinderen en jongeren tot 21 jaar. U kan eveneens een spaarrekening voor een derde persoon openen, waarvoor u wenst te sparen. Bovendien beslist u zelf wanneer het kapitaal ter beschikking komt, wat zeer handig als u wil voorkomen dat het kind het geld meteen uitgeeft als het meerderjarig wordt.
Fiscaal voordelig
Flexibiliteit
Garantie van uw kapitaal
Mogelijkheid tot automatisch sparen
0,40 %
0,10 %
Naam van de rekening Start2Save4
Type rekening Gereglementeere spaarrekening
Gekkoppelde zichtrekening aan spaarrekening Geen, maar weet wel dat het beheer eenvoudiger is als u een KBC-zichtrekening hebt en zo toegang verkrijgt tot Self-Banking, Mobile-Banking of KBC Online.
Kosten van de spaarrekening Gratis opening, beheer en afsluiting
U houdt zelf de controle Enkel de periodiek gestorte bedragen van een zichtrekening bij KBC of een andere financiële instelling komen in aanmerking voor de tegoeden op de Start2Save4 spaarrekening. Dit met een maximum maandelijks bedrag van 500€. Indien gewenst kan de klant elk moment het bedrag van zijn maandelijkse storting aanpassen. Er kan maar één opdracht gebeuren per begunstigde Start2Save4 spaarrekening. Bij niet-naleving van de voorwaarden kan KBC Bank de Start2Save4 spaarrekening omzetten in een gewone spaarrekening.
Minimum bedrag Geen minimum
Maximum bedrag Maximum 500€ per maand.
Fiscaliteit De interesten zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een jaarlijks bedrag van 1.880 € per persoon in 2013.
Rekeninguittreksels Gratis via Self-Banking, via de KBC-Online of post
Valutadatum Overschrijving : J + 1, Storting : J + 1 , Afhaling : J + 0
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie uitgekeerd? De berekeningsperiode van de getrouwheidspremie begint de kalenderdag na de storting of na de datum van de verwerving van de vorige getrouwheidspremie. De getrouwheidspremie is doorlopend, d.w.z. dat een nieuwe periode meteen begint wanneer de vorige getrouwheidspremie is verworven. De getrouwheidspremie wordt uitgekeerd op de bedragen die 12 opeenvolgende maanden op de rekening bleven, na de storting of na de datum van de verwerving van de vorige getrouwheidspremie.
LIFO Bij een afhaling worden de tegoeden, waarvan de berekeningsperiode voor de getrouwheidspremie het minst ver is gevorderd, eerst afgetrokken.

Beveiliging

 

Uw spaartegoeden zijn verzekerd door het Belgische Beschermingsfonds voor bankdeposito's dat bij een faillissement van KBC Bank tot maximum 100.000 € garandeert per klant en per rekening.
Andere spaarrekeningen van KBC Bank
Zichtrekeningen
Basisrekening Plusrekening
Sparen op - 1 jaar Jongeren
Klassieke Groeispaarrekening

Publiciteit
Nu in de kijker:
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Maandsparen Max : 0,05% basisrente en 0,65% getrouwheidspremie
MeDirect, - Gereglementeerde spaarrekening
Dynamic sparen : 0,30% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie
Santander, Vision+ - Gereglementeerde spaarrekening
Vision+ : 0,05% basisrente en 0,55% getrouwheidspremie

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.