FRNL 

Spaarrekening ME3

MeDirect
MeDirect Bank SA is een Belgische bank die spaar- en beleggingsproducten aanbiedt. Je spaargeld bij MeDirect valt tot €100.000 onder het Belgische depositogarantiestelsel. Meer dan 75.000 klanten hebben sinds 2013 hun geld toevertrouwd aan MeDirect.
Een spaarformule die een rentevoet van 0,09% biedt. Ideaal voor wie zijn geld niet nodig heeft gedurende minimum 3 maand, aangezien op deze rekening een vooropzeg geldt van 3 maand voor elke afhaling of transfer. Maar opgelet: deze rekening geniet niet van de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste 1.900 euro aan interest.
  • Geen minimum: 1€ volstaat
  • Beveiliging tegen fraude
  • Iedere cent interest wordt belast aan 30%
  • Periode van 3 maanden voor alle afhalingen en transfers
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening ME3 ?
Basisrente 0,30%
Getrouwheidspremie 0,43%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening ME3 na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 73,00€ 10.073,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening ME3 ?
Naam rekening ME3 de MeDirect
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via itsme
Type rekening Niet-gereglementeerde online spaarrekening
Een rekening openen Om een rekening te kunnen openen, moet u:
  • minstens 18 jaar zijn
  • in België verblijven en in het bezit zijn van een Belgische identiteits - of verblijfskaart
  • de IBAN en BIC - codes hebben van een rekening op uw naam bij een andere bank, die gekoppeld zal zijn aan uw nieuwe rekening
  • het online formulier invullen en doorsturen
Kosten Ouverture, gestion et clôture du compte gratuit
Vraag over balans De bankafschriften worden jaarlijks (eind december) elektronisch verstuurd. De rekeningstand wordt elk semester meegedeeld, in juni en december. Uw bankafschriften worden elektronisch meegedeeld als u daarvoor toestemming gaf. U kan ook steeds een copie op papier bekomen, maar dat levert kosten op.
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Een reeds bestaande zichtrekening op uw naam bij om het even welke bank volstaat. Deze rekening laat toe afhalingen van uw ME3 Spaarrekening van MeDirect te doen.
Online veiligheid Maximale veiligheid want de afhalingen van uw Express spaarrekening kunnen enkel gedaan worden naar de zichtrekening van uw huidige bank en naar geen enkele andere rekening. Dat wil zeggen dat als een andere persoon met slechte bedoelingen toegang zou krijgen tot uw Express spaarrekening van MeDirect, hij slechts één ding kan doen: geld storten naar uw zichtrekening bij uw klassieke bank!
Minimumbedrag Geen minimum, uw spaargeld brengt op van de eerste "0,01€"
Maximumbedrag Geen maximum
Toegestane spaarrekeningtransactie Storting of transfer van of naar uw zichtrekening.
Betaling van interest De interesten worden dagelijks berekend op het goedgekeurde saldo van de Express rekening. De interesten worden ieder trimester gecrediteerd, steeds de laatste werkdag van maart, juni, september en december.
Fiscaliteit De M3 spaarrekening is niet-gereglementeerde spaarrekening. Dat wil zeggen dat de rekeningen niet onder de reglementeringen valt die recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing tot 960 euro per persoon aan interesten.
Veiligheid spaarrekening Het spaargeld van de klanten van MeDirect is gegarandeerd tot 100.000€, enkel door het Belgische Beschermingsfonds.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.