FRNL 

Spaarrekening Fidelity

MeDirect
MeDirect Bank SA is een Belgische bank die spaar- en beleggingsproducten aanbiedt. Je spaargeld bij MeDirect valt tot €100.000 onder het Belgische depositogarantiestelsel. Meer dan 75.000 klanten hebben sinds 2013 hun geld toevertrouwd aan MeDirect.
Een gereglementeerde spaarrekening, vrijgesteld van roerende voorheffing, bestemd voor wie een spaarreserve wil opbouwen en zijn geld niet nodig heeft gedurende een periode van 12 maanden.
 • Geen minimumtarief: €1 is genoeg
 • Geen maximale storting
 • Gereglementeerde rekening vrijgesteld van roerende voorheffing
 • Gratis rekening openen, beheren en afsluiten
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Fidelity ?
Basisrente 0,75%
Getrouwheidspremie 1,80%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Fidelity na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 255,00€ 10.255,00€
25.000,00€ 637,50€ 25.637,50€
Wat je moet weten over de spaarrekening Fidelity ?
Naam rekening Fidelity de MeDirect
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via itsme
Type rekening De MeDirect Fidelity Sparen is een "gereglementeerde spaarrekening".
Een rekening openen
 1. Online aanvraag
  Open uw spaarrekening online, met behulp van Its' me of door ons een foto van uw identiteitskaart (voorzijde en achterzijde) en een selfie van uzelf te sturen vanaf uw mobiele telefoon of computer, het is razendsnel!
 2. Ondertekening
  Voltooi de online aanvraagprocedure en onderteken deze digitaal. Houd uw mobiele telefoon binnen handbereik.
 3. Overboeking
  Activeer uw spaarrekening door een eerste storting van 1 € te doen op uw MeDirect zichtrekening vanaf een externe rekening op uw naam.
Voorwaarden De MeDirect Fidelity Sparen is een "gereglementeerde spaarrekening"
De MeDirect Fidelity Sparen kan op de website van de bank worden geopend
Rekening voorbehouden voor internegebruik Minimum inlage : 0 euro
Maximum inlage: niet van toepassing
U kan het saldo van uw rekening en de uitgevoerde verrichtingen raadplegen via de beveiligde website
U rekening mag geen negatief saldo hebben
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. De premie loopt vanaf de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot 3 per jaar.
De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Kosten Gratis rekening openen, beheren en afsluiten
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Zodra je klant wordt bij MeDirect, krijg je automatisch een Geldrekening. Dit is een basisrekening waarmee u geld kunt overmaken tussen uw rekeningen. Rente verdiend op uw Spaarrekening wordt uitbetaald op uw Geldrekening.
Online veiligheid Maximale beveiliging, omdat opnames van uw Fidelity spaarrekening bij MeDirect alleen kunnen worden gedaan naar uw huidige bankrekening en naar geen enkele andere rekening. Dit betekent dat zelfs als een kwaadwillende persoon toegang krijgt tot uw Fidelity spaarrekening bij MeDirect, ze maar één ding kan doen: geld storten op uw zichtrekening bij uw reguliere bank!
Minimumbedrag Geen minimumbedrag, je spaargeld verdient rente vanaf de allereerste "€0,01".
Maximumbedrag Geen maximale storting
Eigenschappen Fidelity Savings is een gereglementeerde spaarrekening van MeDirect die alleen online beschikbaar is. U ontvangt een basisrente vanaf de eerste dag en een aanzienlijke bonus als u uw kapitaal 12 opeenvolgende maanden op de rekening laat staan. Je kunt bij je geld wanneer je maar wilt.
Toegestane spaarrekeningtransactie Je kunt op elk moment stortingen doen en geld opnemen.
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. MeDirect Bank NV is aangesloten bij het Belgische depositogarantiestelsel.
Betaling van interest Rente wordt dagelijks berekend op het saldo van de Fidelity-spaarrekening. De basisrente wordt jaarlijks uitbetaald. De getrouwheidspremie wordt indien van toepassing elke 3 maanden uitgekeerd, met name op de laatste werkdag van maart, juni, september en december.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.