FRNL 

Spaarrekening Dynamic

MeDirect
MeDirect Bank SA is een Belgische bank die spaar- en beleggingsproducten aanbiedt. Je spaargeld bij MeDirect valt tot €100.000 onder het Belgische depositogarantiestelsel. Meer dan 75.000 klanten hebben sinds 2013 hun geld toevertrouwd aan MeDirect.
Een gereglementeerde spaarrekening, die direct opbrengt dankzij de hogere basisrente en toch de nodige flexibiliteit biedt. Voor geld dat u minder dan een jaar kunt missen.
 • Geen minimum vereist
 • Aantrekkelijk tarief voor deposito's van minder dan 12 maanden
 • Gratis
 • Profiteer van belastingvermindering op je rente
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Dynamic ?
Basisrente 1,40%
Getrouwheidspremie 0,40%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Dynamic na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 180,00€ 10.180,00€
25.000,00€ 450,00€ 25.450,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Dynamic ?
Naam rekening Dynamic de MeDirect
Eenvoudige, veilige online accountverbinding via itsme
Type rekening De MeDirect Dynamic Sparen is een "gereglementeerde spaarrekening"
Een rekening openen
 1. Online aanvraag
  Open uw spaarrekening online, met behulp van Its' me of door ons een foto van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) te sturen en een selfie van uzelf te nemen met uw mobiele telefoon of computer, het is razendsnel!
 2. Ondertekening
  Voltooi de online aanvraagprocedure en onderteken deze digitaal. Houd uw mobiele telefoon binnen handbereik.
 3. Overboeking
  Activeer uw spaarrekening door een eerste storting van 1 € te doen op uw MeDirect liquiditeitsrekening vanaf een externe rekening op uw naam.
Kosten Gratis rekening openen, beheren en afsluiten.
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Zodra je klant wordt bij MeDirect, krijg je automatisch een Geldrekening. Dit is een basisrekening waarmee u geld kunt overmaken tussen uw rekeningen. Rente verdiend op uw Spaarrekening wordt uitbetaald op uw Geldrekening.
Online veiligheid Maximale veiligheid, want opnames van je MeDirect Dynamic spaarrekening kunnen alleen worden gedaan naar je lopende rekening bij je huidige bank en niet naar een andere rekening. Dit betekent dat zelfs als iemand met kwade bedoelingen toegang krijgt tot je MeDirect Dynamic spaarrekening, hij maar één ding kan doen: geld overmaken naar je lopende rekening bij je traditionele bank!
Minimumbedrag Geen
Maximumbedrag 30.000 €
Toegestane spaarrekeningtransactie Je kunt op elk moment geld storten.
Je spaargeld is beschermd De door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen vallen onder de Europese depositobeschermingsregeling ten belope van 100.000 euro per persoon en per bank. MeDirect Bank NV is aangesloten bij he Belgische depositogarantiestelsel.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2023) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2023).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.