Evi Spaarrekening

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
Extended
(Basisrente 0,10% en 0,90% getrouwheidspremie)
Fidelity Sparen
(Basisrente 0,05% en 0,25% getrouwheidspremie)
Dynamic Sparen
(Basisrente 0,30% en 0,10% getrouwheidspremie)
Vision+
(Basisrente 0,05% en 0,55% getrouwheidspremie)
Vision
(Basisrente 0,25% en 0,10% getrouwheidspremie)
 
 Publiciteit
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Evi
Axa Bank Fintro
Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Nagelmackers
CKV NIBC Direct
Crelan Rabobank.be
CPH VDK
Deutsche Bank Santander
Europabank  

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Het wettelijk minimum

spaarrekening
Evi

Evi Getrouwheidsrekening

Gereglementeerde online spaarrekeningen. Gratis spaarrekening wat alleen het minimum oplevert
Volledig gratis
Onnodig een nieuwe zichtrekening te openen
  Laatste verificatie: 24.11.2020
0,01 %
0,10 %
 
Voorbeeld van de verkregen interest op de Evi Getrouwheidsrekening
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Eerste storting
Verkregen interest
Totaal
10 000 €
11
10 011 €
25 000 €
27,50 €
27,50 €
Naam van de rekening Evi Getrouwheidsrekening
Type rekening Gereglementeerde online spaarrekening
Rekening openen

Online openen in eenvoudige stappen

  • Uw rekening wordt onmiddellijk gecreëerd nadat u online uw identiteitsgegevens hebt ingevoerd en uw aanvraag hebt verstuurd.
  • Na uw gsm-nummer meegedeeld te hebben, ontvangt u meteen een code per SMS. Zo wordt nagegaan of u werkelijk de eigenaar bent van het opgegeven gsm-nummer. U moet deze code ingeven in het voorziene veld.
  • Vervolgens moet u het nummer ingeven van de zichtrekening die u bij een andere bank aanhoudt en automatisch wordt gekoppeld aan uw Evi-rekening. U ontvangt meteen uw nieuw Evi-rekeningnummer.
  • Het is mogelijk reeds een eerste storting te doen.
  • Nadat de nodige controles zijn doorgevoerd, zoals de verificatie van uw identiteitskaart o.b.v. een copie, wordt uw rekening volledig geopend, zodat u eveneens transfers kan doen van uw Evi Spaarrekening naar uw vaste referentierekening.
Beheer van de rekening U connecteert met uw gebruikersnaam en de SMS-code die u werd toegestuurd of door uw eID in de kaartlezer te steken en de corresponderende PIN-code in te geven. (Noodzakelijk materiaal: een computer, de gepaste software, een kaartlezer, uw eID en de corresponderende code).
Hulp nodig Indien nodig kan u Evi contacteren

- via telefoon 078/050 055

- via live chat op de site

- via email: support@evi.be

Kosten van spaarrekening

Kosteloos

Fiscaliteit: Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 990 euro voor het inkomstenjaar 2020) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.980 euro voor het inkomstenjaar 2020).
De roerende voorheffing bedraagt 15%
voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden
Minimum bedrag Geen minimum bedrag
Maximum bedrag 125.000 euro
Rekeninguittreksels Geen rekening rekeninguittreksels maar via uw persoonlijke homepagina, vindt u het overzicht van uw rekening
LIFO Storting: J+1 : de kalenderdag die op de storting volgt / Afhaling/ J+0: de kalenderdag van de afhaling
Storting verworven interesten De getrouwheidspremies verworven tijdens het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal brengen respectievelijk vanaf 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari volgend op dat kwartaal een basisintrest op.
Valutadatum De tegoeden waarvoor de periode voor de berekening van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd worden in geval van afhaling eerst afgetrokken.
Onder welke voorwaarden wordt de getrouwheidspremie betaald? De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting onderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag van de storting. De dag waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd. Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.
Garantie spaarrekening Garantie spaarrekening: Uw spaartegoeden vallen onder het regime van het Nederlands Garantiefonds. Dat garandeert de klant een terugbetaling tot maximum 100.000 euro als de bank failliet gaat. Deze garantie geldt per persoon, onafhankelijk van het aantal rekeningen.
Andere spaarrekening van Evi
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
Evi Spaarrekening Evi Getrouwheidsrekening
Andere spaarrekeningen met hoge getrouwheidspremie
e-spaar   Renteboekje Plus
Start2bank Fidelity   Blue Select
Extended   Lion Premium
Spaarrekening+ High Fidelity
Cocoon Spaarrekening   Medirect  Fidelity Sparen
e-fidelity-spaarrekening NIBC Direct Getrouwheidsrekening
Fidelity Plus Rabo Plus Account
Spaarrekening   DB E-Fidelity
Crelan Direct iHorizon - Boekje   Vision+
Superior +   Medirect Maandsparen Max

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.