MoneYou Flex spaarrekening

 
 
Onze sponsors (publiciteit)
Fidelity Sparen
(Basisrente 0,05% en 0,50% getrouwheidspremie)
Vision+
(Basisrente 0,05% en 0,55% getrouwheidspremie)
 
 Publiciteit
Fintro-Blue-Select
 
 
Welke spaarbank kiezen?
Argenta Evi
Axa Bank Fintro
Aion Hello bank!
Belfius ING
BNP Paribas Fortis KBC

Bpost Bank

Keytrade Bank
CBC MeDirect
Beobank Moneyou
CKV Nagelmackers
Crelan NIBC Direct
CPH Rabobank.be
Deutsche Bank VDK
Europabank Santander

Spaarrekeningen
Spaarboekjes
Rentevoet spaarrekening
28 spaarbanken

Spaarrekening jongeren

Duurzaam sparen
Spaarrekening openen
Valstrikken
 
Spaargids
Nieuws
FAQ
Fiscaliteit
Beschermingsfonds
Rating
Bankrekeningen
Gratis zichtrekeningen
 

Online spaarrekening met hoge basisrente: 0,15% (basisrente) + 0,10% (getrouwheidspremie)

     

MoneYou Flex Sparen
Een gratis online spaarrekening voor uw spaargeld dat u minstens 1 jaar kan missen en waarvoor u een maximale veiligheid van uw transacties geniet.
Geen minimum: 1€ volstaat
Veiligheid: het geld kan enkel gestort worden naar de zichtrekening van uw huidige bank, die gekoppeld is aan uw MoneYou spaarrekening
Transparantie: ik kan op elk moment de gecumuleerde interesten raadplegen
Rekening openen zonder veel administratieve rompslomp
  Laatste verificatie: 07.07.2020
0,15 %
0,10 %
Voorbeeld van de verkregen interest op de
Flex Sparen
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening na 1 jaar opbrengt
Initiële storting
Verkregen interest
Total
10 000
25 €
10 025 €
25.000 €
62,50
25 062,50 €
Naam
Flex Sparen
Type rekening Online spaarrekening
Kosten van spaarrekening
Openen, beheer en afsluiten rekening zijn gratis
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Een reeds bestaande rekening op uw naam bij om het even welke bank volstaat. Geld afhalen van uw MoneYou Flex rekening kan enkel en alleen via deze rekening. MoneYou biedt trouwens ook geen zichtrekening aan.
Beveiliging internet banking Maximale beveiliging omdat de afhaling van uw MoneYou spaarrekening enkel en alleen op uw zichtrekening bij uw huidige bank gestort kunnen worden. Dit betekent dat zelfs al weet een andere persoon toegang tot uw MoneYou spaarrekening te verkrijgen, er toch enkel geld gestort kan worden naar uw zichtrekening van uw klassieke bank! De bevestiging van de uitvoering van uw verrichtingen gebeurt via een unieke code verstuurd via SMS.
Mobile banking (Smartphone of tablet) Deze applicatie laat u toe:

- een rekening te openen bij MoneYou

- uw saldo bekijken, waar u ook bent

- stortingen uitvoeren tussen uw spaarrekeningen en uw zichtrekening, in alle veiligheid

Downloaden en gebruik van de MoneYou applicaties is gratis

Minimum bedrag
Geen minimum bedrag
Maximum bedrag
Het saldo mag 1.000.000€ niet overschrijden
LIFO De tegoeden waarvoor de periode voor de berekening van de getrouwheidspremie het minst is gevorderd worden in geval van afhaling eerst afgetrokken.
Rekeninguittreksels
Gratis en enkel online beschikbaar als pdf
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2016), ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2016).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Storting: J+1 / Afhaling: J+0
Storting verworven intresten
De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de
storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf
de dag van de storting. De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar. De basisrente wordt op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De reeds verworven getrouwheidspremie wordt op uw rekening gestort op de eerste dag na het kwartaal waarin die premie verworven is, i.e. op 1 januari, op 1 april, op 1 juli en op 1 oktober of bij de afsluiting van de rekening.
Garantie spaarrekening Bij een faillissement van MoneYou is 100.00€ per persoon en per bank gegarandeerd door het Beschermingsfonds voor deposito's in Nederland, waarvoor u zich tot de Nederlandse overheid moet richten.
Andere spaarrekeningen bij MoneYou
Sparen op - 1 jaar Sparen op + 1 jaar
Flex Sparen Plus Sparen
Direct Sparen  
Andere spaarrekeningen met hoge basisrente
Maxirekening   Renteboekje
I-Plus   Klassieke spaarrekening
Internet Spaarrekening   Lion Deposit
Klassieke Spaarrekening Klassieke spaarrekening
e-spaarrekening   Spaarrekening Azur
BeObank Gold Moneyou  Flex Sparen
Spaarrekening NIBC Direct spaarrekening
Crelan Direct Boekje   Superior
DB E-Saving Account   Rabo Spaarrekening
    Vision
       

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. www.beste-rente-spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.