FRNL 

Spaarrekening Getrouwheidsrekening

NIBC Direct
NIBC Direct Bank, al vele jaren een vertrouwde financiële instelling.
NIBC Bank werd 66 jaar geleden opgericht in en sindsdien één van de best gekapitaliseerde banken van Nederland geworden. NIBC Bank is gevestigd in Den Haag en heeft kantoren in Frankfurt, Londen, Singapore en Brussel. In België is deze bank sinds 1998 actief op de professionele markt.
  • Je hoeft geen nieuwe zichtrekening te openen
  • Loyaliteitsbonus verworven na 11 maanden (1e jaar)
  • Geen minimale storting vereist, slechts €1
Basisrente en getrouwheidspremie van de spaarrekening Getrouwheidsrekening ?
Basisrente 1,20%
Getrouwheidspremie 1,80%
Hier ziet u concreet wat de spaarrekening Getrouwheidsrekening na 1 jaar opbrengt
Initiële storting Verkregen interest Totaal
10.000,00€ 300,00€ 10.300,00€
25.000,00€ 750,00€ 25.750,00€
Wat je moet weten over de spaarrekening Getrouwheidsrekening ?
Naam rekening Getrouwheidsrekening de NIBC Direct
Type rekening Geen. De opening, het beheer, en het eventueel afsluiten is volledig GRATIS voor deze rekening.
Een rekening openen
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor de uitbetaling van de getrouwheidspremie? Twaalf opeenvolgende maanden van eenzelfde kalenderjaar de elf opeenvolgende maanden binnen hetzelfde kalenderjaar (indien de betaling in januari plaatsvindt).
Kosten Opening, beheer, inclusief jaarlijkse afrekening, en sluiting van de gratis rekening.
Zichtrekening gekoppeld aan spaarrekening Neen, want bij NIBC gebruikt u steeds uw zichtrekening bij een andere bank als referentierekening (die gekoppeld is aan uw spaarrekening bij NIBC), zodat u geen bijkomende zichtrekening nodig hebt. Dat is handig en veilig, aangezien de overdrachten van uw spaarrekening enkel naar deze unieke zichtrekening kunnen gebeuren.
Online veiligheid Maximale veiligheid, omdat afhalingen van de NIBC spaarrekening enkel gestort kunnen worden op de zichtrekening van uw huidige bank en geen enkele andere. Dat betekent dat zelfs indien een persoon toegang krijgt tot uw NIBC spaarrekening, hij slechts één ding kan doen: geld overmaken op uw zichtrekening bij een klassieke bank! De bevestiging van de uitvoering van uw verrichtingen gebeurt via een unieke code verstuurd per SMS.
Minimumbedrag Geen minimale storting, 1 euro is voldoende.
Maximumbedrag Voor verkopen boven € 1.000.000 wordt een basistarief van 0,50% toegepast op het totale bedrag.
Je spaargeld is beschermd In geval van failliet van NIBC is 100.000 € per persoon en per bank gegarandeerd door het Nederlandse beschermingsfonds van deposito's, en moet u zich richten tot de Nederlandse overheid.
Fiscaliteit Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 980 euro voor het inkomstenjaar 2022) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwd of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 1.960 euro voor het inkomstenjaar 2022).
De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevoergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschilllende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden.
Andere producten

* Informatie meegedeeld onder voorbehoud van fouten of wijzigingen. Beste-Rente-Spaarrekening.be wijst elke verantwoordelijkheid af en nodigt u uit om de correctheid van de gegevens in de brochures van de banken na te gaan alvorens een beslissing te nemen.